Welkom op onze website


Het HR Goud

Werknemers zijn het kapitaal van uw organisatie. Samen met uw werknemers werkt u immers aan de organisatiedoelstellingen voor de korte- en lange termijn. Zij bepalen voor een groot deel het succes van uw organisatie. Groei en verandering vragen om een stevig fundament waarop u als ondernemer verder kunt bouwen tot een slagvaardige en wendbare organisatie. Zowel met de huidige als met nieuwe medewerkers. Als u in staat bent strategisch HR beleid te voeren en te anticiperen op veranderingen en groei, is er heel veel winst te behalen. 

Uw werknemers zijn  goud waard. 


Alleen gaat u snel, maar samen komt u verder. Als ondernemer hoeft u niet alles zelf te kunnen om uw doelen te bereiken, dat kan ook helemaal niet. Soms is een helpende hand wenselijk, zoals in het geval van specialistische HR vraagstukken. Een deskundig HR adviseur is hierbij onontbeerlijk. 

De adviseur legt de link tussen visie, organisatiedoelstellingen, resultaten, performance, cultuur en HR. De adviseur zet dingen in beweging en creëert draagvlak. U heeft er geen omkijken naar. Maak gebruik van onze dienstverlening en concentreer u op wat voor u belangrijk is; het primaire proces. U wordt geholpen, niet gehinderd. Samenwerken is een strategische keuze.  

Wij bieden u de helpende hand.


Het HR Goud is een deskundig HR adviesbureau, Wij ontzorgen, adviseren en ondersteunen organisaties met uiteenlopende HR vraagstukken.